ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

นักศึกษา จาก University of Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)