ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือจาก
ตัวแทนจากบริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. King’s Life work 4. As Mother Told Me
2. Bangkok City of Temple 5. 108 Punna faces of the future
3. Thailand 9 days in the Kingdom 6. A Sailing Legacy

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (จำนวนทั้งหมด 1250 เล่ม )
วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)