ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบสิ่งพิมพ์บริจาคและอุปกรณ์สื่อเพื่อการศึกษาแก่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 เขตดุสิต
(หนังสือ 284 ชื่อเรื่อง/ 374 เล่ม วารสาร 28 ชื่อเรื่อง 166 เล่ม พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบสิ่งพิมพ์บริจาคและอุปกรณ์สื่อเพื่อการศึกษาแก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตราชเทวี
เพื่อการศึกษาให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตราชเทวี
(หนังสือ 289 ชื่อเรื่อง/ 373 เล่ม วารสาร 24 ชื่อเรื่อง 168 เล่ม พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบสิ่งพิมพ์บริจาคและอุปกรณ์สื่อเพื่อการศึกษาแก่
สำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(หนังสือ 270 ชื่อเรื่อง/ 422 เล่ม ; วารสาร 9 ชื่อเรื่อง 120 เล่ม พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)