ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา
ให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(หนังสือ 113 ชื่อเรื่อง 536 เล่ม พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)