ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2556)

นักศึกษาต่างชาติโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข