ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2557)

ตัวแทนศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้เดินทางไปมอบหนังสือธรรมะให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเป็นธรรมทานแก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไป ทางศูนย์ฯ ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคหนังสือธรรมะต่าง ๆ มา ณ ที่นี้ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลสงฆ์