ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2557)

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ร่วมเสวนา เรื่อง "How to deal with Predatory Open Access Journals and Publishers?" ในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 "TCI with Academic and Social Responsibilities" จัดโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค