ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2557)

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขจัดกิจกรรม Book Shopping Day
โดยพาอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ไปร้านหนังสือชั้นนำ เช่น Booknet ศูนย์หนังสือจุฬาฯ PB for Books เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
วันที่ 7, 14, 21 พฤษภาคม 2557 ณ ร้านหนังสือ Booknet, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, ร้าน PB for Books