ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษจิกายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือ จาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)