ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2556)

งาน mini BookFair 2013
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน  2556 ณ ลานกิจกรรมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2