ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษจิกายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์ จาก บริษัท แอคคิว เรียลตี้ จำกัด (Acute Realty Ltd,) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)