ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษจิกายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคหนังสือและสื่อประกอบการเรียนรู้ จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)