ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษจิกายน 2556)

บุคลากรจาก สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบงาน ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข