ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษจิกายน 2556)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร และการเสริมสร้งความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมจิตอาสาจัดห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว รัชมังคล ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2556 ณ จ.สระแก้ว