ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษจิกายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือทางสถานีรถไฟให้แก่โรงเรียนแถบจังหวัดภาคใต้ที่ขาดแคลน จำนวน 3 โรงเรียน 1. โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ทางสถานีชมทางทุ่งสง จำนวน 75 ชื่อเรืื่อง 225 เล่ม) 2. โรงเรียนดารุลฟุรกอน ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส (ทางสถานีสไหงโก-ลก จำนวน 91 ชื่อเรืื่อง 322 เล่ม) 3. โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน ถ.ท่าเสด็จ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (ทางสถานียะลา จำนวน 60 ชื่อเรืื่อง 204 เล่ม) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556