ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2557)

บุคลากรงานสารสนเทศเข้าร่วม งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

เบื้องหลังการทำกระทง