ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2558)

แสดงความยินดีกับคุณบุญญาวดี พงษ์ศิลา
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วันที่ 12, 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)