ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ และหน่วยศิลปกรรม
ร่วมกันร้องเพลงอวยพรและมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล