ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงาน Meet the Deans
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท