ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2556)

วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 55 ปี

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 55 ปี วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์