ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขได้รับบริจาคหนังสือ จาก นางสาวธีรภรณ์ ถาวรวัฒนผล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุกิจ สาขาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการ "นักศึกษาทุน 4 ทศวรรษ" ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)