ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร ให้แก่สำนักบรรณาสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อสนับสนุนโครงการ "กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก 2013" โดยจะนำหนังสือไปมอบให้แก่ชุมชน 2 เขตพื้นที่กรุงเทพฯ คือ 1) ชุมชนบ้านครัว เขตปทุมวัน 2)ชุมชน 40 ไร่/19 ไร่/ 14 ไร่ และชุมชนโรงถ่าน เขตประเวศ จำนวนทั้งหมด 727 ชื่อเรื่อง 1,641 เล่ม (หนังสือ 705 ชื่อเรื่อง 1,413 เล่ม/ วารสาร 22 ชื่อเรื่อง 228 เล่ม) วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)