ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2557)

บุคลากรงานสารสนเทศ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 56 ปี
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท