ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ปรับปรุงโฉมใหม่ ) และเปิดให้บริการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 อาคารฟิสิกส์ (อาคาร P)