ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2558)

คณะสัมภาษณ์เรื่องช้างเขาใหญ่ ได้เลือกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริเวณชั้น 2 เป็นสถานที่การสัมภาษณ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)