ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับสิ่งพิมพ์ หนังสือเสริมความรู้ และนิตยสาร
จาก กลุ่มตัวแทนพร้อมคณะจากบริษัท Venda Software Development จำกัด
เพื่อสนับสนุนโครงการของศุนย์รับบริจาค ฯ (จำนวน 810 เล่ม )
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสืออนุสรณ์งานศพและหนังสือที่ระลึกเกี่ยวกับงานศพ
ให้แก่ตัวแทนจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (หอสมุดปรีดี พนมยงค์)
เพื่อนำไปให้บริการภายในสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป (จำนวน 225 เล่ม)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ ตัวแทนจากชมรมรากแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อไปช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดห้องสมุดของวัดไทยาวาส ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ในโครงการ WeConnect (จำนวน หนังสือ 232 เล่ม / วารสาร 110 เล่ม)