ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ทำพิธีสักการะพระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลมงคลญาณ พระพุทธรูปประจำคณะวิทยาศาสตร์ ศาลพระภูมิประจำคณะวิทยาศาสตร์ (พ่อปู่ท้าวสิงหล) และพิพิธภัณฑ์ ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09.09 น.