ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคแผ่น CD จาก
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท. :MCOT) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการรับบริจาค CD
ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล จำนวน 2,300 แผ่น
วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)