ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
จำนวน 118 ชื่อเรื่อง 652 เล่ม (หนังสือ 102 ชื่อเรื่อง 453 เล่ม/ วารสาร 16 ชื่อเรื่อง 199 เล่ม)
วันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
จำนวน 867 เล่ม (หนังสือ 153 ชื่อเรื่อง 717 เล่ม / วารสาร จำนวน 150 เล่ม)
วันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)