ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2556)

นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าสัมภาษณ์การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข