ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2556)

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2556
วันที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์