ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2556)

คณาจารย์และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (งานด้านเว็บไซต์)
วันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์