ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและสื่อประกอบเพื่อการศึกษาให้แก่ตัวแทนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เพื่อนำหนังสือไปมอบให้แก่โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการ "ห้องสมุด พี่ให้น้อง ปี 7"
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2556 (หนังสือ 186 ชื่อเรื่อง /526 เล่ม)
วันที่ 4 กันยายน 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)