ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบแผ่น CDและ DVD จากการได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ (ครั้งที่ 1)
ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (Association of Persons with Physical Disability International)
เพื่อนำไป recycle แปลงเป็นรายได้เพื่อช่วยเหลือผู้พิการภายในสมาคมต่อไป (จำนวนทั้งสิ้น 28,133 แผ่น )
วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)