ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2557)

บรรณารักษ์และ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สมาชิกใหม่จาก หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการทำงานของห้องสมุด
นำโดย มล.รติกร วรวุฒิ โดยเยี่ยมชมการทำงานด้านบริการผู้อ่าน ระบบสมาชิก บริการหนังสือและวารสาร งานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
วันที่ 2 กันยายน 2557ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข