ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2557)

mini BookFair
วันที่ 2-4 กันยายน 2557ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข