ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2557)

งานเกษียณอายุราชการ/อายุงาน "มุทิตาวิทยา 57" ประจำปี 2557
วันที่ 17 กันยายน 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท