ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2558)

งาน mini BookFair 2015
วันที่ 1-3 กันยายน 2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข