ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน "มุทิตาวิทยา 58" ประจำปี 2558
วันที่ 23 กันยายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล