ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2548)

พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2548

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำขอพรจากท่านคณบดี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2548 ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข วันที่ 12 เมษายน 2548 เวลา 15.30-16.00 น.

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2548 ณ ห้อง K527 หน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 12 เมษายน 2548 เวลา 10.00-11.00 น.