ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2551)

อบรม"การติดตั้ง Windows และ โปรแกรม สามัญประจำเครื่อง" รุ่นที่ 1

ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน วิทยากรโดย : พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ วันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์