ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2551)

นักข่าวจากนิตยสาร "Science World โลกวิทยาศาสตร์" เก็บข้อมูลและถ่ายภาพพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

นักข่าวจากนิตยสาร "Science World โลกวิทยาศาสตร์" บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด ขอเก็บข้อมูลและถ่ายภาพพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข เพื่อนำไปลงในคอลัมน์ Sci Move แนะนำสถานที่ที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ณ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และ Hall of Fame ชั้น 2-3 ตึกฟิสิกส์