ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2551)

ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2551

ชาวงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2551 ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง รดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์อาวุโส และสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคล วันที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 7.30-9.30 น. ณ ห้องประชุม K102 และลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ