ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2551)

หัวหน้างานสารสนเทศฯ ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะศิษย์เก่าที่นำชื่อเสียงมาสู่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

หัวหน้างานสารสนเทศฯ ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะศิษย์เก่าที่นำชื่อเสียงมาสู่คณะฯ ในงานคืนสู่เหย้า ครบรอบ 48 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน