ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนเมษายน 2554)

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ประสานงานกับกองถ่ายรายการ กระจกหกด้าน ช่อง 7
ถ่ายทำเรื่องราว "ตึกกลม" รายการสารคดี กระจกหกด้าน ตอน "ตึกแปลก" ในฐานะเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัย จากจินตนาการกว้างไกล รูปลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใคร
และได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ประจำปี 2553