ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2562)

กิจกรรมตอบคำถามครั้งที่ 2 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

คุณศิริวรรณ์ เพิ่มศิริ ผู้โชคดีได้รับรางวัล USB Power Bank จากกิจกรรมตอบคำถามครั้งที่ 2 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เดินทางมารับของรางวัลที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562