ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือจาก บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 เมษายน 2562 บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหนังสือทั่วไป หนังสืออ่านนอกเวลา และหนังสือธรรมะ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย