ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 4 เมษายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม ให้แก่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา "พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะของนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์" ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป