ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2566)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท