ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2566)

กิจกรรมอบรม ในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ สร้างแผนผัง 3 มิติ ด้วย Icograms รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมอบรม ในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ สร้างแผนผัง 3 มิติ ด้วย Icograms รุ่นที่ 3 แนะนำแพลตฟอร์มสำหรับสร้างแผนผัง 3 มิติ ที่สวยงาม สะดวก รวดเร็ว และใช้ได้จริง วิทยากรโดย คุณเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 15 ท่าน